Home

Digitális pedagógiai módszertani csomag

Tudástár - Digitális Pedagógiai Módszertani Közpon

 1. A csomag bevezet a digitális megmunkálás alapjaiba, 3D nyomtatás, lézervágás, kézi megmunkálás digitális segédlettel. A maker (alkotó) foglalkozások interdiszciplinárisak, általában több technika bevonásával dolgoznak, hogy olyan eredményt érjenek el, amelyre az alkotó büszke. Pedagógiai-módszertani elemek. A.
 2. Pedagógiai fejlesztés szempontjából a digitális pedagógiai-módszertani csomag alkalmas a tanulók fejlesztésére az alábbi területeken: algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, logikus gondolkodás, önálló ismeretszerző készség, kommunikáció. kreativitás. csapatmunka, együttműködés
 3. A módszertani kultúra IKT eszközökkel való támogatása során a pedagógusok és a tanulók esetében is fejlődött a digitális írástudás, kompetencia. A választott digitális pedagógiai módszertani csomagok pedagógus képzésekkel, mentori tevékenységgel
 4. A BOOKR Suli pedagógiai módszertani csomag használatával, a pedagógusoknak lehetősége nyílik a digitális interaktív könyvek egyszerű beépítésére a magyar tanórákba. A mai tanulók számára is izgalmas formában mutatja be a modern és klasszikus irodalom legjobbjait
 5. t 260 modern- és klasszikus interaktív sikerkönyvvel 3-11 éves korosztálynak

A választott digitális pedagógiai módszertani csomagok pedagógusképzésekkel, mentori tevékenységgel,és szemléletformáló kampányokkal egészültek ki, és negyvenhárom pedagógus képzésen is részt vett. Emellett a négy iskolában egy-egy tanterem IKT eszközökkel is bővült 3.1 A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása A matematika tanórákon a Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért csomagot, il-letve a Problémamegoldás LEGO® robottal csomagot kívánjuk alkalmazni a kerettantervben meghatározott kimeneti követelményekkel, és a fent említett pedagógusok részvételével Az alkalmazandó digitális pedagógiai módszertani csomag megvalósítását támogató intézményi digitális környezet feltételeinek megteremtése érdekében a következő beszerzéseket valósítjuk meg: IKT eszközök, berendezések, digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató. A Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3-17 és VEKOP-7.3.3-17) pályázatokhoz ajánlott digitális pedagógiai módszertani csomagok. Egy-egy összeállítás termékmegjelenítést tartalmaz ugyan, de az adott termékkel egyenértékű megoldásokat felhasználó fejlesztési terv is elfogadható pedagógiai mOdszertani csomag(ok) választásának indoklása Megfelelô A digitalis pedagógiai módszertani csomago(ka)t bevezeté és a projektbe Megfelelô bevont pedagógusok bemutatása A digitalis pedagógiai módszertani csomago(ka)t kipróbáló Megfelel tanulócsoport(ok) bemutatása 3.1 Pedagógiai-módszertani elemek A.

 1. h) Szakmai beszámoló készítése a fejlesztési terv megvalósulásáról a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (a továbbiakban DPMK) által meghatározott szempontok szerint. III. Az alkalmazandó digitális pedagógiai módszertani csomag megvalósítását támogató intézményi digitális környezet feltételeinek.
 2. v GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyag-rendszer felső tagozatosok számára. · A szövegértés fejlesztésének támogatása körében: v LEGO StoryStarter digitális pedagógiai módszertani csomag a szövegértés fejlesztésének támogatására
 3. i cani kft
 4. 1 Kiegészítő információk a Digitális grafika - 3D-világ a hasz- nálható kreatív tudás digitális pedagógiai módszertani csomaghoz középiskolai célcsoport részére Tartalomjegyzé
 5. pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése elsősorban az összeállított vagy választott digitális pedagógiai módszertani csomaggal összhangban. b. A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított vagy választott csomag(ok) használatára való felkészülés é
 6. szívesen használja a számítógépet, a digitális tananyagokat munkája segítésére, és készít is. Ő vezeti be a Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával digitális pedagógiai-módszertani csomag a szövegértés fejlesztésének támogatására programot az ötödik évfolyamon

Tankocka módszertani csomagok használatát megalapozó és elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton szintén 6 fő vesz részt; Vállaljuk, hogy az intézményi honlapunkon olvasható Digitális Fejlesztési Terv digitális módszertani elemei beépítésre kerülnek az általános iskola Pedagógiai Programjába Iskolánk az EFOP-3.2.3-17-2017-00056 számú pályázat keretében digitális pedagógiai - módszertani csomagokat választott, amelyeket kipróbáltak a pedagógusok. A tapasztalatok alapján készült beszámolók az alábbiakban olvashatók: 1. Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával. 2

Az újabb digitális pedagógiai-módszertani csomagok kiválasztásánál fő alapelv volt, hogy a választott csomagok illeszkedjenek a DOS és az EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben című felhívás célkitűzéseihez, valamint az intézményi fejlesztési feladatokho o Pedagógiai-módszertani elemek. a. A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése, mérése. b. A DPM fejlesztéshez összeállított, vagy választott csomag(ok) használatára való felkészülés. c

BOOKR Sul

 1. A z intézmény a projekt megvalósítására az alábbi, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését vállalta: 1. Tankockák a természettudományos megismerés támogatására alsó tagozato
 2. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. A z intézmény a projekt megvalósítására az alábbi, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését vállalta: 1. Tankockák a természettudományos.
 3. Digitális Témahét 2021 pályázatok. 2021. június 12. A Digitális Témahét 2021 programhoz csatlakozó intézmények, pedagógusok számára idén is több pályázati kategóriát hirdettünk meg. A hagyományosnak tekinthető digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt mellett, a digitális munkarend által életre hívott.
 4. ációját. GEOMATECH módszertani csomagok használatát elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton 5 fő vesz rész
 5. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja című kiemelt projekt keretében pályázatot ír ki pedagógusok számára a Digitális Témahét keretei között megvalósítható olyan projektötletek kidolgozására, amelyek kiemelt célja a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése. A projektötleteknek alkalmasnak kell lenniük.
 6. járulnak hozzá. A pedagógusok többsége vállalja, hogy az új módszerek, a digitális pedagógiai- módszertani csomagok megismerését akkreditált továbbképzések keretében elsajátítja, s szívesen fogadja a gyakorlati megvalósítás támogatását, mentorálását. 177 DFT Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégiu

A csomag tartalma: Pozitív pszichológia a tanteremben - pozitív pedagógia továbbképzés pedagógusok számára (30 óra, 30 kredit) Digitális generációhoz igazított pedagógia-módszertani továbbképzés pedagógusok számára (30 óra, 30 kredit A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) szakmai implementációját támogató szervezet. Feladata a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás digitális átalakításának módszertani támogatása, szakmai hátterének és szakértői bázisának biztosítása, valamint a DOS megvalósításához kapcsolódó. A pályázat keretén belül három kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomag adaptálásához, implementálásához 2018. október 31-éig 8 pedagógus képzését biztosítjuk (6 matematika tanár, 2 informatika tanár)

BOOKR Kids - Digitális pedagógiai-módszertani csoma

tagozaton digitális pedagógiai-módszertani csomag . Szülői tájékoztató 2020. év EFOP-3.2.3-17-2017-00039 azonosító számú projekt Digitális környezet fejlesztése a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben A választás azért esett elsősorban a TANKOCKA programcsomagjaira, mert azok nem csak a. digitális pedagógiai-módszertani csomag a kreativitást, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését támogatja, bevezeti a tanulókat a digitális megmunkálás alapjaiba: 3D nyomtatás, lézervágás, kézi megmunkálás digitális segédlettel. A tanulók megismerkednek a programozás, a digitális tervezés alapfeltételeivel A digitális pedagógiai módszertani csomag intézményi környezetének megteremtése: Az intézmények digitális korszerűsítése; A szükséges IKT eszközök, berendezések beszerzése; A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogat DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTAN egyenlő esélyekkel a digitális környezetben - VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 A négy intézményben digitális pedagógiai módszertani fejlesztés valósult meg az Európai Unió támogatásával 109 601 385 forint összegben Magyarország Kormánya a Digitális Jólét Program elindításával és az annak részeként kidolgozott Digitális Jólét Alapcsomag védjegy formájában történő bevezetésével lehetővé teszi, hogy valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató kínálatában megjelenjen a Digitális Jólét Alapcsomag védjeggyel ellátott, minden eddiginél alacsonyabb havi díjú internet.

Legyen élmény a tanulás! Érd Most

Digitális Környezet a Zenei Nevelésbe

 1. dennapi pedagógiai munka során az IKT-használat.
 2. EFOP-3.2.3-17-2017-00055 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pedagógiai módszertani csomagok bevezetése a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében a Mohácsi Tankerületi Központ intézményeiben
 3. felület tanórai keretek között segíti a diákokat az.

Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a LEGO

Módosult a Digitális környezet a köznevelésben című (VEKOP

 1. iszterelnöki biztos sajtótájékoztatón
 2. az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének előrehaladását folyamatosan értékelik, s azok tapasztalatait beépítik az intézményi pedagógiai programba és digitális fejlesztési tervbe; intézményenként évente 1, projektszinten 3 év alatt összesen 9 alkalommal szerveznek.
 3. degyikének fejlesztéséhez támpontot adjunk. Fejezeteink az elmélettől a megvalósítható módszertanokig egy új szemléletű pedagógiai célrendszer mentén.
 4. dennapokban. 1. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozato

nyereménye egy 150 ezer Ft értékű, a digitális pedagógiát segítő eszközökből álló csomag Különdíjak Nemes-Nagy Katalin Erika (Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája) (projekt címe: Tiétek a pálya!), nyereménye 1 db LEGO Mindstorms EV3 robotkészlet a LEGO Education. A digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt egyes jellemzőit mutatja be a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ Digitális Témahét 2020 programjának keretében készült támogató videósorozat interaktív térképe. Az előadásokban javasolt projektpedagógiai módszerek és digitális eszközök a digitális.

4 Pedagógiai-módszertani elemek A robotikai eszközök használata (mint bármely más IKT-eszközé) az eddigi tapasztalatok szerint kiemelkedően motiváló hatású a diákok körében A 4 intézményből összesen 30 pedagógus kolléga fogja a módszertani csomagok kipróbálását és adaptálását végezni. Az intézményekben szakmai koordinátorok fogják össze az intézményi szakmai fejlesztést, továbbá digitális módszertani asszisztensek biztosítják majd a pedagógusok közvetlen módszertani mentorálását tézmények eszközellátottságának javítása (eszközlista alapján); digitális módszertani program-csomagok adaptálása, programcsomagokhoz kapcsolódóan 40 fő továbbképzése valamint in-tézményi digitális tartalomfejlesztés, annak beépülése a pedagógiai programokba. Az infra 1.1 Alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár bemutatása, fejlesztési szükségletek 1.1.1 Az intézmény módszertani felkészültsége a digitális kompetencia fejlesztés területén 2008 óta szakköri formában tanítjuk a robotprogramozást LEGO MINDSTORMS eszközökkel

Digitális oktatási környezet kialakítása a - gov

Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért digitális pedagógiai-módszertani csomag a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatására alsó tagozatban. A természettudományos megismerés támogatása céljából: TANKOCKÁK a természettudományos megismerés támogatására digitális pedagógiai-módszertani A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított csomag(ok) használatára való felkészülést szolgálta a támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele 30 órás képzések keretében, továbbá a digitális oktatáshoz. felső tagozaton digitális pedagógiai-módszertani csomag A választás azért esett elsősorban a TANKOCKA programcsomagjaira, mert az iskola biztosítani szeretné SNI,űgéss ebpb aéé hgykn gegoy,s itégésőteh aek lanna -s, BTMN-s, vagy aká digitális pedagógiai-módszertani csomag a kreativitást, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését támogatja és bevezeti a tanulókat a digitális megmunkálás alapjaiba, a 3D nyomtatás világába. A félév során a tanulók megismerkedtek a 3D modellalkotás elméleti alapjaival, megtanulták a. A projekt keretében a pedagógusok 10 féle továbbképzésen szereznek digitális módszertani tudást. A tanulók szövegértési, matematikai, természettudományi és kreatív gondolkodási készségeinek fejlesztése a digitális oktatáshoz szükséges eszközök, csomagok beszerzése és használata által valósul meg

Vekop-7.3.3 Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános ..

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok szerezzenek a gyakorlatban alkalmazható ismereteket az IKT-eszközök (táblagépek, interaktív tábla) kreatív használata terén, valamint ismerjék meg a digitális történetmesélés pedagógiai, módszertani lehetőségeit a különböző tantárgyak oktatása során A pályázatban választott digitális pedagógia módszertani csomag Kötelező mező, ahol legördülő listából lehet választani. Amennyiben nem szerepel a listában a megfelelő módszertani csomag, az Egyéb választásával szabad szövegesen is meg lehet adni. Keretek (tanulási szervezési feltételek Digitális ügymenet. Az Erasmus+ program támogatásával 4 ország 7 szervezetét összefogó együttműködés célja olyan pedagógiai módszertani csomag kidolgozása, mely innovatív oktatási eszközök felhasználásával nyújt lehetőséget pedagógusok számára, hogy hatékonyan tudják fejleszteni tanulóik szövegértését.

EFOP-323-SYA Symphoniaalapitvan

Video: Beszámolók a digitális pedagógiai - módszertani

EFOP-3.2.3-17 - „Digitális környezet a köznevelésben ..

Az infrastruktúra, a digitális eszközök és a digitális megoldások rendelkezésre állása sem elegendő azonban a digitális platformon történő oktatáshoz: mind a pedagógusok digitális pedagógiai módszertani ismereteit, mind digitális kompetenciáit fejleszteni szükséges EFOP-3.2.3-17 'Digitális környezet a köznevelésben' pályázat é VEKOP-7.3.3-17 pályázat módszertani csomag 3D technológiai eszközcsomagok A digitális pedagógiai-módszertani csomagunk a 2015 őszén indult 3D Tech az iskolákban program tapasztalatai alapján, a 3D Akadémia és a

Ceglédi Várkonyi István Általános Iskola VEKOP-7

Digitális tananyag: pedagógiai elvek alapján, az informatika lehetőségeit az oktatási célok mentén kihasználva felépített oktatási anyag, amely felépülhet a 2.1. elemeiből, de önálló, tartalmi, módszertani szempontból zárt egészet is alkothat. Alapvető célja egy adott kompetencia kialakítása, fejlesztése 1.1. A gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár bemutatása, fejlesztési szükségletek..150 1.1.1. Az intézmény módszertani felkészültsége a digitális kompetencia fejleszté 15.1 a pedagÓgiai cÉlok kijelÖlÉse a digitÁlis pedagÓgia terÜletÉn 16.1 a digitÁlis pedagÓgiai-mÓdszertani csomag meghatÁrozÁsa.

Az összeállításért nyújtott alapvető segítségükért a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szakértőinek, Főző Attilának és Jánossy Zsoltnak tartozunk köszönettel. (Borítókép: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images) Akták Virtuális valóságok. ápr 16 A Digitális Tanterem program eredményességéhez az eszközellátottság fejlesztésén túl további elemekre is szükség van. Fontos a pedagógusok digitális pedagógiai módszertani felkészültségének digitális kompetenciáinak a fejlesztése, beleértve a mobil- és az informatikai eszközök, szoftverek használatát BEVEZETÉS A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ Digitális Témahét programjának keretében 2016-2020 között megvalósult webináriumait most, egy tematikus gyűjteményben tesszük elérhetővé az érdeklődő pedagógusok számára. A kiadványban összegyűjtött webináriumokat 5 fő téma mentén csoportosítva. 8. A Digitális Iskola Kézikönyve. A Digitális Iskola Kézikönyve a digitális iskola működéséről, a digitális átmenethez szükséges lépésekről nyújt átfogó képet az iskolák számára, ugyanakkor a benne szereplő információk, praktikus tanácsok révén az iskolavezetés és a pedagógus munkáját is egyaránt segítheti

Természettudományok tanulása a középiskolában PASCO

Várkonyi István Általános Iskol

A digitális technológiával kapcsolatosan úgy gondolja, nem az a cél, hogy minden pedagógus és tanuló digitális eszközöket használjon a tanórán vagy azon kívül, de az igen, hogy ha használják, akkor azt hatékonyan, a tanulási célokhoz, eredményekhez illeszkedően tegyék. Munkásságáról bővebben itt tájékozódhat 1. digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyekkel hozzájárulhat a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani. kultúrájának növeléséhez. 2 A választott módszertani csomagok illeszkednek az intézmények eddigi pedagógiai gyakorlatához, a pedagógusok egy része már a kapcsolódó módszertani továbbképzést is teljesítette. Az intézményekben a szakmai feladatok megvalósítására digitális módszertani munkacsoportok alakulnak. Az intézményi munkacsoportok tagjai a. A módszertani csomagok, a bevont 7-8. évfolyamos osztályok földrajz, informatika és technika tantárgyainál kerültek bevezetésre. Így a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya, a választott tantárgyak esetében az összóraszám 40%-ára nőtt digitális módszertani kultúrájuk bővítése olyan technikákkal, amelyek a tanulók önálló annak beépülése a pedagógiai programokba. Az infrastrukturális fejlesztés a programban részt nem vevő diákok számára is A LEGO MoreToMaths csomag célja az alsó tagozatosok számára a játékos, élmén

Digitális Témahét - Digitális Témahét 2021 pályázato

9.4.3 Komplex módszertani csomagok Integráltuk a tudásbázisba a Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3-17, illetve VEKOP-7.3.3-17) pályázatok támogatásaként összeállított digitális pedagógiai módszer-tani csomagokat is. Ezek az összeállítások egy-egy digitális pedagógiai megoldás alkal Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportjának Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani-magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával című projektje 258 152 euró (közel 92,5 millió forint) támogatást nyert az EU ERASMUS+. A 13 multimédiás számítógép, 9 tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) egy alkalmazás szerver csomag lehetővé teszi, hogy mára a tantermek csaknem felében minden pedagógus szaktárgyának oktatása során támaszkodhasson ezekre az informatikai eszközökre is A digitális módszertani csomagokhoz a Módszertani és műszaki útmutató 4. pontja szerint ajánlások találhatók a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ oldalán: dpmk.hu. A National Instruments oktatási megoldásai a Suliszerviz Pedagógiai Intézet szakmai támogatásával a következő tantárgyakra fókuszálnak a Nemzeti alaptanterv követelményeinek megfelelő digitális pedagógiai módszertant is tartalmazó egységes szemléletű digitális tananyagrendszer (matematikából a 12 évfolyam számára 1200, természettudományokból 600 tananyag-egység és módszertani ajánlás)

Értékelés digitális környezetben - A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején 2021.03.25. Híreink digitális munkarend, digitális pedagógia, értékelés, jó gyakorlat, távtanítás Digitális technológia az értékelésben a veg.. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Mind a 6 iskolában 15-15 pedagógus 10 órás felkészítést kap a megnyert tantermi csomagok (digitális tábla, laptop és projektor) használatára, valamint a. Pályázz a Digitális Témahéten és nyerj, akár 900.000 Ft értékű, az oktatásban hasznosítható digitális eszközt az iskolád számára a DreamShaper segítségével! Több pályázati kategóriát hirdetett meg a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ a 2021-es Digitális Témahéten

VEKOP-7.3.3 pályázat Arany János Református Gimnázium ..

A választott módszertani csomagok illeszkednek az intézmények eddigi pedagógiai gyakorlatához, a pedagógusok egy része már a kapcsolódó módszertani továbbképzést is teljesítette. Iskolánkban megalakult a Digitális munkaközösség, 2019 szeptemberétől a következő digitális csomagokat fogjuk megvalósítani szakos pedagógus és a 9. évfolyamról 2, illetve a 10. évfolyamról 1 osztály vesz részt. A természettudományos tárgyak tanulásának a fejlesztését a DPMK Tankockák a természettudományos megismerés támogatására elnevezésű digitális pedagógiai-módszertani csomagjának alkalmazásával végzik

Főemlősök oktatási csomag pedagógusoknak | ÁllatkertBOOKR Kids - Digitális pedagógiai-módszertani csomag

11.3.1 A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén..... 124 11.3.2 Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása..... 124 11.3.3 Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkoz Már egy ideje nyitva van az EFOP-3.2.3-17 'Digitális környezet a köznevelésben' pályázat és a VEKOP-7.3.3-17 pályázat, amelyeken általános és középiskolák pályázhatnak digitális eszközparkjuk és módszertanuk fejlesztése céljából. Az elvárásait figyelembe véve összeálltunk a GEOMATECH csapatával és a kiírásoknak megfelelő módszertant és 3D technológiai. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - Pedagógiai Program 4 A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Pedagógiai Programja 1 BEVEZETÉS 1.1 A Pedagógiai Program jogszabályi feltételei 110/2012 A módszertani csomagok használatát bemutatjuk a kollégáknak, szülőknek. Tapasztalatainkat összegezzük módszertani fejlődésünk érdekében. A diákok részére biztosítjuk az eszközök tanórai használatát. Ha szükséges módosítjuk a Digitális Fejlesztési Tervben megfogalmazottakat, kiegészítjük a tapasztaltakkal

Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO

Digitális Témahét - Digitális Témahét 2020 különdíja

Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a LEGOTermészettudományok oktatása a felső tagozaton LabVIEWDigitális Technológia IntézetTapasztalat- és élményalapú fizikatanítás középiskolában